1/0
Tin tức
CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM
Trụ sở chính (Nhà máy BD1)

Lô M1-M2-M7-M8, Đường N2-N3,
KCN Nam Tân Uyên mở rộng,
Phường Hội Nghĩa, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Nhà Máy Bình Dương 2

Lô A1-A2-A3-A4-A5, Đường N5,
KCN Nam Tân Uyên mở rộng,
Phường Hội Nghĩa, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Công ty Cổ phần TEKCOM
Số ĐKKD 3702612545 do Sở KHĐT T. Bình Dương cấp ngày 27/10/2017
Người đại diện: Vũ Quang Huy


Chính sách quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin