1/0
News
TEKCOM Corporation
Headquarter - Binh Duong 1 Factory

Lot M1-M2-M7-M8, N2-N3 Street,
Nam Tan Uyen Expansion IP,
Hoi Nghia Ward, Tan Uyen City,
Binh Duong Province, Viet Nam.

 
Binh Duong 2 Factory

Lot A1-A2-A3-A4-A5, N5 Street,
Nam Tan Uyen Expansion IP,
Hoi Nghia Ward, Tan Uyen City,
Binh Duong Province, Viet Nam. 

Công ty Cổ phần TEKCOM
Số ĐKKD 3702612545 do Sở KHĐT T. Bình Dương cấp ngày 27/10/2017
Người đại diện: Vũ Quang Huy


Chính sách quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin