TEKCOM Corporation
Head Quarter - Binh Duong 1 Factory

Lot M1-M2-M7-M8, N2-N3 Street,
Nam Tan Uyen Expansion IP,
Hoi Nghia Ward, Tan Uyen City,
Binh Duong Province, Viet Nam.

View map
Binh Duong 2 Factory

Lot A1-A2-A3-A4-A5, N5 Street,
Nam Tan Uyen Expansion IP,
Hoi Nghia Ward, Tan Uyen City,
Binh Duong Province, Viet Nam.

View map
(+84) 977 668 000 - info@tekcom.vn