17/11/2023

TEKCOM CHÍNH THỨC ĐẠT CHỨNG NHẬN CANFER CHO THỊ TRƯỜNG CANADA

z4885259644975_3586f68245f94c067ea22f75478b4e17.jpg

TEKCOM vui mừng thông báo về việc được cấp chứng nhận CANFER bởi tổ chức ICC-ES vào ngày 5 tháng 11 năm 2023 vừa qua - một bước đánh dấu cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cho sản phẩm plywood của mình.

Chứng chỉ CANFER là gì?  
CANFER - Chứng chỉ CANFER, giấy thông hành cho doanh nghiệp gỗ vào Canada, là một điểm quan trọng đối với ngành công nghiệp gỗ composite và TEKCOM tự hào khi đáp ứng được các tiêu chí nghiêm ngặt của chứng chỉ này. 
Chứng chỉ CANFER thiết lập các giới hạn phát thải đối với các loại tấm gỗ composite sau: ván ép gỗ cứng (HWPW), ván ép chịu lửa mật độ trung bình (MDF), MDF mỏng, ván dăm và các sản phẩm nhiều lớn. CANFER không áp dụng cho HWPW có lõi làm bằng bìa cứng hoặc gỗ xẻ. 

*“Các sản phẩm gỗ composite” là các tấm gỗ được làm từ các mảnh, mẩu, hạt hoặc sợi gỗ được liên kết với nhựa. Quy định sản phẩm gỗ composite của California (CWP Regulation) tập trung đặc biệt vào ba sản phẩm: ván ép gỗ cứng (HWPW), ván dăm (PB) và ván sợi trung bình (MDF).

Tập Trung vào Tiêu Chuẩn CANFER 
Chứng chỉ CANFER không chỉ yêu cầu thử nghiệm và hạn chế phát thải formaldehyde từ sản phẩm gỗ composite, mà còn nhấn mạnh vào việc giảm rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng và tạo ra sân chơi công bằng cho doanh nghiệp từ Canada, Mỹ và quốc tế. 
Nó đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ việc hạn chế phát thải, thử nghiệm đến chứng nhận, ghi nhãn, báo cáo và lưu trữ hồ sơ. Sản phẩm phải tuân thủ các giới hạn phát thải formaldehyde được xác định qua các bài kiểm tra chính và kiểm soát chất lượng. Điều này đặt ra thách thức lớn và yêu cầu sự đảm bảo từ mọi phía trong chuỗi cung ứng. 

Chứng chỉ CANFER quan trọng đối với TEKCOM và ngành công nghiệp plywood nói riêng 
CANFER đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về giới hạn phát thải formaldehyde, mục tiêu giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe và tạo ra sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp. 

Kết luận
Đối với TEKCOM, việc đạt được chứng chỉ CANFER không chỉ là cam kết về chất lượng, mà còn là sự cam kết về an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn mới, hướng tới một môi trường làm việc và sống an toàn hơn. 
TEKCOM tự hào khi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn mới và sẵn sàng tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và an toàn của ngành công nghiệp.