19/06/2023

TEKCOM EXCELLENCE – DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG VẬN HÀNH

88c41f5a1666c7389e77.jpg

TEKCOM vui mừng thông báo vào ngày 15/06/2023, TEKCOM sẽ cùng phối hợp với đơn vị YOKOGAWA VOTIVA SOLUTIONS VIETNAM chính thức khởi động dự án TEKCOM EXCELLENCE để triển khai ứng dụng giải pháp ERP bằng MICROSOFT DYNAMICS 365 nhằm tối ưu nguồn lực của TEKCOM trong vận hành sản xuất và quản lý doanh nghiệp.

TEKCOM vui mừng thông báo vào ngày 15/06/2023, TEKCOM sẽ cùng phối hợp với đơn vị YOKOGAWA VOTIVA SOLUTIONS VIETNAM chính thức khởi động dự án TEKCOM EXCELLENCE để triển khai ứng dụng giải pháp ERP bằng MICROSOFT DYNAMICS 365 nhằm tối ưu nguồn lực của TEKCOM trong vận hành sản xuất và quản lý doanh nghiệp.

Là nhà cung cấp giải pháp plywood hàng đầu từ năm 2005, chúng tôi tự hào với 17 năm không ngừng đổi mới và phát triển, luôn cung cấp các giải pháp bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngành xây dựng và nội thất. TEKCOM EXCELLENCE chính là nỗ lực của chúng tôi trong hành trình mang lại những giá trị hiện đại và tốt nhất cho quý khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.