02/05/2021

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TEKCOM ĐỒNG HÀNH TẠO DẤU ẤN NỘI THẤT

image002.jpg

Chương trình khuyến mãi TEKCOM ĐỒNG HÀNH TẠO DẤU ẤN NỘI THẤT hướng đến mục tiêu chăm sóc Nhà Phân Phối các sản phẩm ván plywood Nội Thất của TEKCOM, chăm sóc tạo kết nối giữa TEKCOM, Nhà Phân Phối, Đại Lý và Xưởng Mộc, và tạo dấu ấn thương hiệu trên thị trường Việt Nam. 

Chương trình khuyến mãi TEKCOM ĐỒNG HÀNH TẠO DẤU ẤN NỘI THẤT hướng đến mục tiêu chăm sóc Nhà Phân Phối các sản phẩm ván plywood Nội Thất của TEKCOM, chăm sóc tạo kết nối giữa TEKCOM, Nhà Phân Phối, Đại Lý và Xưởng Mộc, và tạo dấu ấn thương hiệu trên thị trường Việt Nam.