02th May, 2021

THIS ARTICLE IS ONLY AVAILABLE IN VIETNAMESE: CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HÈ RỘN RÀNG CÙNG TEKCOM

Screenshot 2019-08-18 at 18.40.53.png

Chương trình khuyến mãi Tăng Tốc Cùng TEKCOM hướng đến mục tiêu chăm sóc Nhà Phân Phối (NPP) của khu vực nội địa, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ những ưu đãi thiết thực khi sử dụng ván cốp-pha phủ phim của TEKCOM đến nhiều đối tượng khác nhau.

Chương trình khuyến mãi HÈ RỘN RÀNG CÙNG TEKCOM hướng đến mục tiêu chăm sóc Nhà Phân Phối (NPP) của khu vực nội địa, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ những ưu đãi thiết thực khi sử dụng ván cốp-pha phủ phim của TEKCOM đến nhiều đối tượng khác nhau.