LVL/LVB

LVL/LVB

Sản phẩm ván gỗ này chủ yếu được sử dụng chủ yếu cho các ứng dụng kết cấu như dầm, khung cốp-pha, kèo, khung cửa, và đồ nội thất yêu cầu chịu lực cao (ghế, ghế sofa, và giường).

Các ưu điểm nổi bật
  • Chịu lực tốt theo một phương
  • Ổn định, ít co ngót, trương nở
  • Hiệu suất sử dụng cao