Công ty Cổ Phần TEKCOM
Trụ sở chính (Nhà máy Bình Dương 1)

Lô M1-M2-M7-M8, Đường N2-N3,
KCN Nam Tân Uyên mở rộng,
Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Xem bản đồ
Nhà Máy Bình Dương 2

Lô M1-M2-M7-M8, Đường N2-N3,
KCN Nam Tân Uyên mở rộng,
Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Xem bản đồ
(+84) 977 668 000 - info@tekcom.vn