Công ty Cổ phần TEKCOM được thành lập từ năm 2005, là đơn vị đi đầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Ván ép, Ván lạng (veneer) phục vụ cho ngành xây dựng.
- Quản lý chất lượng ISO-9001:2015
- Quản lý rừng bền vững FSC
- Chứng nhận nhà máy hợp chuẩn CE EN13986:2004
- KS Mark

Trở thành công ty dẫn đầu ngành gỗ và các sản phẩm liên quan được ưa chuộng, cung cấp các giải pháp sáng tạo trong xây dựng và thiết kế kiến trúc.